[wonderplugin_gallery id=”17″]


Naszym celem jest rozwój wśród australijskiej młodzieży polskiego pochodzenia następujących cech:

  • Siły fizycznej, intelektualnej i moralnej.
  • Poczucia bycia wartościowym członkiem społeczeństwa.
  • Miłości do przyrody.
  • Inicjatywy, samodzielności i umiejętności  organizacyjnych.
  • Wiedzy na temat wiary, polskiej kultury, historii i języka.

Nasze cele realizujemy zgodnie z zasadami Harcerstwa poprzez biwakowanie, wędrowanie, i sztukę pionierską.

Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP w Australii Inc., jest niedochodową organizacją społeczną prowadzoną  w całości przez wolontariuszy.

Obecnie mamy liczne drużyny harcerskie w Brisbane, Sydney i Melbourne.