O Nas

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) został założony w Polsce w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego, który oparł się na ideałach harcerskich Sir Roberta Baden-Powella, zawartych w jego książce (przetłumaczonej na język polski przez Andrzeja Małkowskiego) “Skauting dla chłopców” (1908).

Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy wyemigrowali do Australii, założyli pierwsze drużyny harcerskie składające się z młodzieży polskiego pochodzenia w 1950 roku. Związek Harcerstwa Polskiego kontynuuje tę działalność harcerską w Australii od ponad 50 lat.

Naszym celem jest rozwój wśród australijskiej młodzieży polskiego pochodzenia następujących cech:

download

  • Siły fizycznej, intelektualnej i moralnej.
  • Poczucia bycia wartościowym członkiem społeczeństwa.
  • Miłości do przyrody.
  • Inicjatywy, samodzielności i umiejętności  organizacyjnych.
  • Wiedzy na temat wiary, polskiej kultury, historii i języka.

 

Nasze cele realizujemy zgodnie z zasadami Harcerstwa poprzez biwakowanie, wędrowanie, i sztukę pionierską.

Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP w Australii Inc., jest niedochodową organizacją społeczną prowadzoną  w całości przez wolontariuszy.

Obecnie mamy liczne drużyny harcerskie w Brisbane, Sydney i Melbourne.

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat naszej organizacji., prosimy o bezpośredni kontakt z nami.