Akcja Letnia “Krakow/Polesie/Pomorze 2018 – “NIEPODLEGŁOŚĆ”

[wonderplugin_gallery id=”47″]

Sydnejskie Hufce harcerskie Kraków i Polesie z radością przyjechały 2 stycznia na Obóz Harcerski i Kolonię Zuchową do przepięknego miejsca koło Woy Woy niedaleko Sydnej, na terenie Kariong Scout Camp w australijskim buszu.

W zeszłym roku tutaj mile spędziliśmy obóz z Hufcem Harcerskim Podhale z Melbourne, a tym razem naszymi gośćmi są członkowie Hufca harcerskiego Pomorze z Brisbane.

Tegoroczna Akcja obozowa jest pod hasłem NIEPODLEGŁOŚĆ.

Komendantka całości jest Marysia Howak hm, oboźna Alina Brymora dz.h

Komendantka obozu Harcerek Jessica Fijał pwd, oboźna Izabela Brzozowska pion.

Komendant obozu Harcerzy Tomek Karbanowicz phm, oboźny Patryk Czaczka HO

Komendantki Kolonii Zuchowej Irenka Waśko phm i Ania Chawa, oboźna Kasia Rafalski sam.

Kapelani Ks. Andrzej Kołaczkowski phm i Ks. Kamil Żyłczyński pwd.

Cieszymy się, że wśród nas na obozie jest Przewodniczący Okręgu ZHP na Australię druh Krzysiu Dutkowski hm

Dziękujemy naszym paniom z KPH Kasi Davis i Joasi Witkowskiej, że ochoczo zgłosiły się do prowadzenia naszej kuchni obozowej.

Od chwili przyjazdu z wielkim zapałem wszyscy zabrali się do urządzania swoich obozów, rozstawili namioty i zabrali się do twórczej pracy tworzenia potrzebnych rekwizytów obozowych.

Pomimo że to był dopiero pierwszy dzień obozu to juz pomyślano o przygotowaniu się do uroczystego rozpoczęcia obozu w następnym dniu.

Na porannym apelu, z wciągnięciem polskiej i australijskiej flagi na maszty i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, rozpoczęliśmy drugi dzień obozu.

Cała brać harcerska wzięła udział w przedstawieniu historii trzech Rozbiorów Polski i uchwalenia Konstytucji 3-ciego Maja.  Wizualnie na trawie były oznaczone części Polski i w czasie inscenizacji aż strach było patrzeć jak Polska zostawała ograbiana przez Austrię, Prusy i Rosję.  Biedny Król Stanisław August Poniatowski nie mógł sobie poradzić z tym problemem a więc wezwał do siebie posła Ignacego Potockiego, reformatora Hugona Kołątaja i Marszałka Sejmu Stanisława Malachowskiego. Po długich naradach zwołali Sejm i po ponad 4-ech latach narad uchwalili prawa i obowiązki dla wszystkich i ten zbiór nazwali KONSTYTUCJĄ, którą ogłoszono 3 maja 1791 roku.

Wszyscy się radują i głośno śpiewają: “Witaj majowa Jutrzenko…. Witaj Maj 3-ci Maj…”

Niestety efekt był nieskuteczny i odbył się 2-gi Rozbiór Polski, harcerstwu podczas obrzędu odebrano polskie flagi zamieniając je na pruskie i rosyjskie.

Jeszcze nie umilkły dźwięki 3-go maja, a na koniu wjechał do Krakowa Kościuszko i złożył przysięgę, że będzie walczył dla Polski a nie dla swojej chwały. Zorganizował on Armię Kosynierów, którzy zwyciężyli pod Racławicami ale niestety klęskę ponieśli w Maciejowicach i wtedy odbył się 3-ci Rozbiór Polski.  Na wiele, wiele lat Polska zniknęła z map świata, ale nie Polacy, którzy ciągle pragnęli odzyskania swoich polskich ziem. 

CZUWAJ!

Halina Prociuk phm