Hufce – Queensland Pomorze

Harcerstwo w Queensland ma swoją centralę przy 29 Cintra Avenue, Bowen Hills, Brisbane, Queensland.

ZHP Pomorze spotyka się na Bowen Hills w każdy piątek od 7.00-9.00 pm.

Skrzaty: 4 – 6 years
Zuchy: 7 – 11 years
Harcerki and Harcerze: 11 – 15 years
Wędrowniczki and Wędrownicy: 16+ years