Choragiew Harcerzy Australia

Struktura organizacyjna

Choragiew
phm Robert Myszkowski Komendant Choragiew Australia
pwd Tomek Karbanowicz Z-ca komendanta, skarbnik, sekretarz, referent harcerzy
phm Andrzej Klaczkowski Kapelan Choragwi, przewodniczacy komisji stopni (Pomorze)
hm Krzysztof Dutkowski Referent ksztalcenia starszyzny
phm Robert Myszkowski Referent wedrownikow,
pwd Rafal Drozdz Referent wychowania narodowego, referent prasowy
hm Juliusz Buras Przewodniczacy komisji stopni (Podhale), lekarz
hm Robert Czernkowski Przewodniczacy komisji stopni (Polesie),
phm Ryszard Jarek Referent prasowy, referent rekrutacji

Hufcowy
Polesie (NSW) – Pwd. Robert Grochulski
Podale (VIC) – Pwd. Robert Zygadlo
Pomorze (QLD) – Pwd. Lukasz Karbanowicz