Kurs Drużynowych „Krajka”

[wonderplugin_gallery id=”23″]

W dniach 21-go i 22-go maja odbył się w Alexandra Hills Kurs Drużynowych „Krajka” Hufca Harcerek „Pomorze”. Na krusie wzięli udział funkcyjni Obwodu ZHP „Pomorze” w Brisbane oraz z Hufca
Harcerek „Podhale” w Melbourne.

Drużynowi pełnią jedną z najważniejszych funkcji w organizacji harcerstwa. Są to wodzowie, którzy przygotowują i przeprowadzają zbiórki hacerskie. Od nich właśnie zależy jakie te zbiórki są i czy dzieci i młodzież będzie chętnie brała udział w naszych zbiórkach, biwakach, złazach i obozach lub zlotach. W domowej rodzinnej atmosferze grono instruktorskie prowadziło zajęcia na wiele tematów związanych z metodą harcerską zaczynając od celów harcestwa poprzez, obowiązki drużynowych, drogę służbową, przygotowaniu progamów pracy (stopnie i sprawności harcerskie) a skończeniu na postawie instruktorki/a. Poprzez gry i zajęcia w grupach kursanci mięli okazję pogłębszyć wiedzę o systemie zastępowym, o rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży, jak przygotować interesujące biegi i zbiórki harcerskie. Wykładowcy nie zapomięli także o prowadzeniu książki pracy i książki kasowej drużyny. Była także bardzo ciekawa dyskusja na temat mediów socialnych (np. Facebook) i jak je poprawnie i bezpiecznie.

Te dwa dni były przepełmione dyskusjami, grami, śmiechem, spacerem do parku i wesołymi zajęciami. W sobotę wieczorem do późna w nocy słychać było śpiew przy gitarach. Kurs pomyślnie zakończyło 10 osób.

Serdecznie dziękujemy komendzie kursu, która poprowadziła zajęcia: Iza Sowuła pwd, Krysia Dutkowska phm, Emma Kłoda phm, Ania Bartlett sam, Urszula Daniels hm, Ala Tabor hm i Krzysztof Dutkowski hm. Druhnie Izie szczególnie dziękujemy za to, że na kursie było dużo bardzo smacznego jedzenia.

Czuwaj!

Urszula Daniels hm
Komendantka Kursu Drużynowych „Krajka”